Har du oversikt over dine rettigheter når du skal ut og fly på ferie og forsinkelsen er der. Du mister kanskje et fly og blir sittende på en eller annen flyplass i mange timer – ja faktisk opp til dager kan det skje i de verste tilfellene vi kjenner til. Det er da mange som forsøker å kutte ned på hva de er pliktet til å utgi eller utbetale. Så i slike tilfeller er det kjekt å kjenne til noen av reglene som finnes, eller hvor man kan søke hjelp i slike tilfeller dersom det skulle være nødvendig.

Dine Rettigheter

Dine rettigheter som flypassasjer kan være vanskelig å forstå. EU-forordning 261/2004 og domstolenes praksis kan til tider virke selvmotsigende. Vi vil her kort gjennomgå dine rettigheter så du kan få et innblikk i hva det er vi kjemper for.

EU-forordningen fastslår at du har krav på økonomisk kompensasjon hvis ditt fly er avlyst eller overbooket. I tillegg fastslo EU-domstolen (CJEU) at passasjerer, hvis fly er mere enn 3 timer forsinket ved ankomst, også er berettiget til økonomisk kompensasjon.

I praksis ses det hyppig at flyselskapene unnlater å informere passasjerene om deres rettigheter selv om det er deres plikt. Ofte får de misfornøyde passasjerene på flyene tildelt matkuponger eller små kontantbeløp, men man har ofte krav på langt mer.

Dine Rettigheter
Dine Rettigheter

HVOR MYE ER JEG BERETTIGET TIL?

Hvis du har opplevd en flyforsinkelse, avlysning eller overbooking kan du ha krav på økonomisk kompensasjon. Kompensasjonens størrelse avhenger av fly distansen, dog kan sakens omstendigheter medføre at kravet bortfaller eller varierer i størrelse. For å finne det riktige beløpet må du søke deg frem på internett eller søke hjelp hos noen som kjenner til dette.

Hvis flyselskapet overbooker eller avlyser flyet og tilbyr passasjeren å reise med et alternativt fly til destinasjonen skal man være oppmerksom på at kompensasjonen halveres hvis flyet ankommer:

Innenfor to timer til destinasjonen på reiser under 1500 km.

Innenfor tre timer på reiser innenfor EU på reiser mellom 1500 km og 3500 km.

Innenfor fire timer for reiser over 3500 km.

Størrelsen på erstatningen kan variere helt fra 0 kr i noen tilfeller og opp til nesten 5500 kroner i andre tilfeller. Men for å kjenne til hva som gir hva osv. kan det være kjekt å få hjelp som nevnt.

HVOR MYE ER JEG BERETTIGET TIL?
HVOR MYE ER JEG BERETTIGET TIL?

Hjelp

Det finnes f.eks. et firma som heter flyhjelp.no. De hjelper deg med slike saker. Dersom du ikke får noen erstatning, så tar disse heller ikke noe betalt. Så det er en vinn – vinn situasjon. Og vinner du frem med ditt krav så tar de et gebyr på 25% av kompensasjonens størrelse.

På sine sider forteller de at de vinner over 90 % av alle oppstartede saker. Dette fordi de er spesialister på dette og er klare til å sende saken helt til rettssystemet dersom det skulle være nødvendig.

God kundeservice
God kundeservice

God kundeservice

Firmaet får meget god omtale for sin kundebehandling siden de anser hver kunde som unik og behandler alle likeverdige. De tar seg tid til å besvare alle henvendelser på mail, chat og telefon. Et firma alle burde kjenne til dersom man er bruker av fly.